Yagi.pl

Yagi.plWysyłka i zwroty


Opłaty za wysyłkę towaru naliczane są według taryfikatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
W przypadku paczki o dużych gabarytach cena może ulec zmianie.


Reklamacje i Zwroty

Zanim jakikolwiek zakupiony u nas towar zostanie przesłany do naszej firmy, niezależnie - czy jest to reklamacja lub  zwrot towaru  do sprzedawcy w przypadku, gdy towar nie spełnił oczekiwań Kupujacego (do 10 dni od daty zakupu widniejacej na Fakturze VAT), czy też wymiana na inny towar - konieczny jest uprzedni kontakt z przedstawicielem serwisu, w celu uzyskania autoryzacji zwrotu zakupionego towaru (nie dotyczny zwrotów) oraz o przyczynie i sposobie wysyłki za posrednictwem e-maila  serwis@yagi.pl  badz telefonicznie. Do paczki koniecznie należy dołaczyć formularz zwrotowy lub reklamacyjny dostepny na www.iapt.pl oraz karte gwarancyjną.

Po otrzymaniu odpowiedzi od naszego przedstawiciela (jesli towar spełnia warunki przewidziane w tym zakresie) oraz wypełnieniu FORMULARZA REKLAMACYJNEGO ( dostępny na www.iapt.pl )Klient odsyła towar na adres serwisu, podany na stronie.

Wszelkie informacje o sposobie reklamowania towaru oraz czasie reklamacji można znalesc na stronie serwisu, klikajac w odpowiednie menu (po lewej stronie).

W przypadku zwrotu towaru, przy którego wysyłce zaszła pomyłka lub jego ilosć nie była zgodna z zamówieniem, Klient odsyła towar na koszt naszej firmy, firma kurierska UPS lub DPD na podany adres serwisu - skraca to maksymalnie czas realizacji reklamacji / zwrotu, nr klienta (dla kuriera UPS/DPD) jest podawany po otrzymaniu informacji o błędzie w korespondencji mailowej.

Informacje na temat zwrotów należnosci oraz czasie ich realizacji (po otrzymaniu Faktury Korygujacej) można uzyskać w dziale księgowosci TYLKO pod nr tel. 14-678-64-27.
Ogólne zasady reklamacji
 
Do każdego z produktów sprzedawanych przez IAPT jest dołaczana Karta Gwarancyjna. Karta Gwarancyjna jest dokumentem potwierdzajšcym prawo Kupujacego do skorzystania z gwarancji, wymaganym w celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego i szczegółowo precyzujacym warunki obowišzujace zarówno Sprzedawcę jak i Kupujšcego. Gwarancja przysługuje bezposredniemu nabywcy towaru w naszej firmie. W przypadku odsprzedaży towaru jego reklamacja może mieć miejsce tylko za posrednictwem pierwszego, bezposredniego nabywcy towaru w naszej firmie.

Oprócz precyzyjnych zapisów przedstawionych w Karcie Gwarancyjnej towaru zarówno Sprzedawcę jak i Kupujacego obowiazuja również ogólne zasady sprecyzowane w naszym Regulaminie. Zasady te dotycza zarówno samej gwarancji jak i formy jej realizacji, a w szczególnosci procedury wysyłki sprzętu do naszej firmy w celu sprawdzenia, naprawy lub wymiany.

Gwarancji podlegaja wyłacznie wady i uszkodzenia towaru wynikłe w toku jego normalnej eksploatacji. Prawo gwarancji nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru zarówno powstałych u Klienta jak i podczas transportu oraz uszkodzeń będacych wynikiem nieprzestrzegania elementarnych zasad eksploatacji. W szczególnosci gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem nieprawidłowego systemu zasilania lub uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji sprzętu, w trakcie wyładowań atmosferycznych (burzy) bez zastosowania skutecznych zabezpieczeń.

Zabezpieczenia w formie nalepek i plomb (stickerów) gwarancyjnych sa podstawowym srodkiem identyfikacji towaru jako sprzedanego przez Sprzedawcę. Dlatego prawo gwarancji oraz rękojmi nie przysługuje w przypadku zerwania lub naruszenia przez Klienta zabezpieczeń gwarancyjnych (plomb lub stickerów). Prawo to nie przysługuje również w przypadku, gdy stan towaru wskazuje że był on otwierany, modyfikowany lub podlegał naprawie bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

W przypadku braku możliwosci naprawy, towar podlega wymianie. W przypadku braku możliwosci naprawy lub wymiany, nasza firma zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi ekwiwalentnego towaru o nie mniejszych możliwosciach użytkowych. Okres naprawy lub oczekiwania na wymianę towaru jest doliczany do czasu trwania gwarancji.
REKLAMACJI NIE PODLEGAJA URZADZENIA, KTÓRE SA NIEKOMPATYBILNE Z URZADZENIEM INNEJ MARKI LUB INNEGO TYPU.
WYMAGANY JEST ORYGINALNY FIRMWARE W URZADZENIU.

Zasady zwrotu towaru do Sprzedawcy
 
W przypadku dowolnego zakupu realizowanego poprzez Internet, Klientom przysługuje w ciagu 10 dni (od daty otrzymania towaru) USTAWOWE PRAWO do odstapienia od umowy zakupu towaru. Klient może odstapić od zakupu towaru tylko wówczas, jeżeli zakupiony towar nie nosi widocznych sladów używania przez Klienta lub uszkodzeń mechanicznych, nie został przez Klienta zniszczony lub zabrudzony, nie był przez Klienta w żaden sposób modyfikowany oraz jest zwracany w kompletnym nieuszkodzonym opakowaniu firmowym wraz z kompletem dokumentów (w tym karta gwarancyjna i kopia dowodu zakupu).

Możliwoać odstapienia od umowy zakupu nie dotyczy przypadków, gdy kupowany towar jest oznaczony jako niepełnowartosciowy, jest sprzedawany jako używany lub jest sprzedawany po obniżonej cenie (np.w ramach wyprzedaży). W celu dokonania zwrotu należy pobrać i uzupełnić (na komputerze lub odręcznie) formularz zwrotowy oraz odesłać urzadzenie na adres serwisu. Dowodem zakupu jest faktura VAT, wydruk aukcji allegro.pl lub dowolny inny dokument jednoznacznie i bezspornie poswiadczajacy, że osoba wysyłajaca sprzęt jest jego pierwszym, bezposrednim nabywca. Sprzęt powinien zostać wysłany kompletny (wraz z jego oryginalnym opakowaniem). Sprzęt powinien zostać opakowany w sposób uniemożliwiajacy jego uszkodzenie w trakcie przesyłki. 
Wysyłka sprzętu do naszej firmy w celu realizacji zwrotu ma miejsce na koszt Klienta. W przypadku, gdy ustawowy termin 10 dni jeszcze nie upłynał, w celu realizacji zwrotu należy pilnie skontaktować się z serwisem naszej firmy w celu uzgodnienia warunków zwrotu. O terminie wyrażenia woli zwrotu towaru decyduje wyłacznie forma pisemna w postaci e-maila serwis@yagi.pl  na dział serwisu. W momencie wysłania e-maila do naszej firmy - Klientowi zostaje wysłana odpowiedz o podjętej decyzji przez serwis, która należy wydrukować i dołaczyć do przesyłki. Koszty transportu zwracanego towaru do siedziby naszej firmy ponosi Klient. Jesli serwis wyrazi zgodę na zwrot towaru po upływie 10 dni od daty zakupu, Klientowi potracane jest 10% wartosci zwracanego towaru jednak nie mniej niż 20 zł netto (kwota potracana jest przy zwrocie gotówki i uwzględniona na fakturze VAT jako koszty manipulacyjne). Po uzyskaniu autoryzacji przesyłki oraz przesłaniu kompletnego, nieuszkodzonego sprzętu do naszej serwisu (tj. w kompletnym, firmowym opakowaniu wraz z dokumentami: karta gwarancyjna i dowodem zakupu lub jego kopia), Klientowi wystawiana jest faktura korygujšca do faktury zakupowej. Po jej podpisaniu i odesłaniu do siedziby naszej firmy, Klientowi zwracana jest kwota równa pełnej cenie zakupionego towaru bez kosztów transportu. Kwota ta zwracana jest wyłacznie w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotowym. Zwrot następuje w cišgu 14 dni roboczych od momentu odesłania faktury korygujacej, (w wyjštkowych sytuacjach 21 dni roboczych).

W przypadkach gdy zakup miał miejsce poprzez dedykowane portale aukcyjne (np. allegro.pl), nasza firma występuje do włascicieli portalu o zwrot prowizji odprowadzonej z tytułu zakupu. W takich przypadkach również portal aukcyjny podejmuje zazwyczaj działania przewidziane w jego regulaminie wobec osób wycofujšcych się z transakcji "bez podania przyczyny", łacznie z możliwoscia ZAWIESZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA (jesli będzie to uzasadnione).