Yagi.pl

Yagi.plLabolatorium: przelicznik dBm i mW

[dBm]
[mW]
[mW]
[dBm]